O kancelarii

Nasza Kancelaria Prawna ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Należy do grona nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się Kancelarii na Dolnym Śląsku. Gwarantuje ona swoim Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi i pomocy prawnej na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Klientami Kancelarii są podmioty gospodarcze z kapitałem krajowym i zagranicznym, a także fundacje, stowarzyszenia, jak i osoby indywidualne.

Atutem Kancelarii są prawnicy, których dotychczasowe doświadczenie zawodowe przekłada się na rozwiązywanie skomplikowanych kwestii prawnych. Podstawą funkcjonowania Kancelarii jest zaufanie, rzetelność i profesjonalizm. Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną przy projektach dla biznesu, instytucji finansowych a także przy projektach transgranicznych wymagających pracy zespołowej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Kancelaria kieruje swoje usługi do administracji publicznej i samorządowej.

Do Klientów Kancelarii należą podmioty z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Liechtensteinu, Luksemburga, Szwajcarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Kancelaria aktywnie wspiera i angażuje się w liczne inicjatywy pro publico bono.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii.

Specjalizacje

Kancelaria oferuje możliwość skorzystania z pełnej obsługi prawnej dostosowanej do określonych oczekiwań Klientów.

Zakres obsługi prawnej:

 • unijne prawo cywilne procesowe
 • projekty transgraniczne
 • obrót prawny z zagranicą
 • rozwiązywanie sporów, procesy sądowe
 • postępowania arbitrażowe
 • prawo prywatne międzynarodowe (PPM)
 • prawo korporacyjne i rynku kapitałowego (M&A)
 • prawo cywilne, prawo gospodarcze i prawo spółek
 • prawo kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami
 • prawo nieruchomości i inwestycje budowlane
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej
 • prawo Internetu, środki masowego przekazu
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo unijne (UE)
 • prawo medyczne
 • prawo energetyczne
 • dochodzenie wierzytelności w kraju i zagranicą
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz

Kancelaria w ramach prawa unijnego reprezentuje swoich Klientów m.in. w przedmiocie uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych, ugód sądowych i dokumentów urzędowych. Prowadzi postępowania w zakresie nadawania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczęń bezspornych (ETE), europejskiego nakazu zapłaty (ENZ), europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, zobowiązań alimentacyjnych i w sprawach spadkowych w europejskiej przestrzeni sądowej.

Ponadto Kancelaria oferuje swoim Klientom specjalistyczne szkolenia i porady eksperckie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii jest indywidualnie ustalane z Klientem, które uwzględnia w szczególności czas i nakład pracy, a także ponoszone koszty.

Kancelaria stosuje przy współpracy z Klientami następujące zasady rozliczania:

 1. system rozliczeń godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin przepracowanych w oparciu o wzajemnie uzgodnioną stawkę godzinową
 2. system rozliczenia ryczałtowego, gdzie wysokość wynagrodzenia jest stała
 3. system uwzględniający premię za sukces (success fee)
 4. system oparty na zawarciu umowy stałej obsługi prawnej na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego, która obejmuje z góry ustaloną z Klientem liczbę godzin pracy. W przypadku, gdy usługi kancelarii świadczone na rzecz Klienta przekroczą uzgodnioną liczbę godzin pracy (ryczałt), to każda kolejna godzina liczona jest według stawki podstawowej
 5. w przypadku zastępstwa procesowego honorarium ustalane jest w umowie z Klientem, honorarium za jednorazową poradę prawną.
 6. honorarium za jednorazową poradę prawną

UWAGA! Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Współpraca

Partnerzy

Kancelaria współpracuje z notariuszami, radcami prawnymi, adwokatami, lekarzami, rzeczoznawcami, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi i księgowymi. Kancelaria na bieżąco współpracuje z adwokatami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Współpraca międzynarodowa

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych. Biorą oni udział w licznych szkoleniach samorządu radcowskiego i adwokackiego w Polsce i za granicą m.in. w szkoleniach współorganizowanych przez niemiecką adwokaturę np. Saksońska Izba Adwokacka (Anwaltskammer Sachsen, Dresden), czy też International Bar Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) z siedzibą w Londynie.

Publikacje

Prawnicy Kancelarii są ekspertami i autorami licznych publikacji m.in. w dzienniku Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Europejski Przegląd Sądowy, w wydawnictwie C.H. Beck. Na opinie prawników Kancelarii powołują się także stacje telewizyjne m.in. TVN24.

Zespół

dr Marek Zalisko

Radca Prawny

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ukończył aplikację radcowską i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Szkoleniowej i Sportu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Członek Komitetu Stałego do Spraw Nowych Technologii Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Magdalena Rajchemba

Radca Prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i Administracji uzyskując dyplom magistra prawa oraz dyplom magistra zarządzania o specjalności Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi.

Kariera

Dynamiczny rozwój Kancelarii powoduje, iż nawiązujemy współpracę z doświadczonymi radcami prawnymi i adwokatami, a także z niemieckimi adwokatami (Rechtsanwalt). Ponadto, do współpracy zapraszamy aplikantów radcowskich i adwokackich, a także studentów prawa. Aktywnie wspieramy rozwój zawodowy i osobisty wszystkich naszych prawników.

Przez Kancelarię organizowane są także praktyki i staże pozwalające młodym adeptom prawa (studenci IV i V roku) na zapoznanie się z pracą w nowoczesnej firmie prawniczej. Najlepszym z nich proponowane są stabilne warunki zatrudnienia. Kancelaria buduje pozytywne relacje w zespole, które stanowią solidne i trwałe fundamenty wspólnej pracy. Preferowane są osoby z biegłą znajomością języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

List motywacyjny i CV należy wysłać pocztą i/lub drogą elektroniczną na adres Kancelarii:

W aplikacji należy zawrzeć następującą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Zapraszamy do składania swoich aplikacji do naszej Kancelarii.

dr Marek Zalisko

Radca Prawny

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ukończył aplikację radcowską i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Szkoleniowej i Sportu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2011-2014 członek Komitetu Stałego do Spraw Nowych Technologii Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończył Międzynarodowy Program Prawa Handlowego i Biznesowego Catholic University of America in Washington Columbus School of Law (Washington D.C.) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2000-2001 był stypendystą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii. W 2008 r. prowadził prace naukowo-badawcze w zakresie niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego procesowego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Ukończył seminarium doktorskie w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością postępowanie cywilne na Uniwersytecie Wrocławskim, broniąc rozprawy z zakresu unijnego prawa cywilnego procesowego. Współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE). Wykładowca akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i wykładowca w ramach projektu realizowanego przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu.

W dotychczasowej praktyce prawniczej świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych międzynarodowych i krajowych Kancelariach Prawnych.

Specjalizuje się w unijnym prawie cywilnym procesowym i obrocie prawnym z zagranicą, prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Zajmuje się obsługą bieżącą krajowych i zagranicznych spółek, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, a także fundacji i stowarzyszeń. Brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence. Jako pełnomocnik brał udział w wielu pozytywnie zakończonych sporach sądowych i pozasądowych. Doradza spółkom komunalnym, którym gminy udzielają tzw. zamówień w systemie „in house”.

 • doradca w zakresie europejskiego prawa cywilnego procesowego
 • doradca w zakresie obrotu prawnego z zagranicą
 • doradca w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego
 • twórca umów w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • doradca międzynarodowych i krajowych spółek działających m.in. w branżach budowlanej, montażowej, konstrukcji górniczych, węglowej, wodno-kanalizacyjnej transportowej, spedycyjnej, medycznej i opieki nad seniorami, a także dla funduszu private equity i pośrednictwa kredytowego
 • doradca jednostek samorządu terytorialnego, spółek gminnych
 • pełnomocnik w sprawach sądowych i pozasądowych

Posiada bogate doświadczenie przy projektach transgranicznych realizowanych na rzecz rozwoju pogranicza Polski, Niemiec i Czech.

Aktywnie wspiera i angażuje się w inicjatywy pro publico bono m.in. udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach III edycji akcji „Niebieski Parasol” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Prelegent na międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach.

Magdalena Rajchemba

Radca Prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i Administracji uzyskując dyplom magistra prawa oraz dyplom magistra zarządzania o specjalności Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, bankach a także jako Prezes Zarządu Spółki Spółdzielczego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym, gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa bankowego, upadłościowego i układowego oraz ochrony środowiska. Zajmuje się obsługą bieżącą krajowych i zagranicznych spółek, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,, a także fundacji i stowarzyszeń. Jako pełnomocnik wielokrotnie reprezentowała Klientów w zakończonych sukcesem sporach sądowych i pozasądowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu due diligence, audytu prawnego podmiotów, w tym spółek i jednoosobowych spółek skarbu państwa, sporządzanych na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędów Wojewódzkich, prywatnych inwestorów. Ponadto, zajmuje się sporządzaniem raportów z ochrony środowiska i oceny stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska wynikających z decyzji organów administracji.

Aktywnie wspiera i angażuje się w inicjatywy pro publico bono, wspierając poradnie rodzinne.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych

Radca Prawny dr Marek Zalisko
Tel. + 48 609 688 046

Plac Solny 16 pok. 505 (Stara Giełda, V p.)
50-062 Wrocław

Tel. + 48 71 341 19 02
Fax + 48 71 341 19 02

Radca Prawny Magdalena Rajchemba
Tel. +48 607 104 895

e-mail: kancelaria@zalisko.pl

Godz. pracy: 9.00 – 17.00